Riksbankens företagsundersökning: Svagare krona stödjer industrin och ger högre priser

Riksbankens företagsundersökning i maj visar att konjunkturen fortsätter att stärkas i stabil takt. Kronan har försvagats det senaste året, vilket har lett till ökad lönsamhet i industrin och högre priser inom framförallt handeln.