Riksbankschef Stefan Ingves kommenterar kronan

Sedan det senaste penningpolitiska mötet i mitten av december har kronan stärkts mot flertalet valutor. Skulle utvecklingen fortsätta riskerar den påbörjade inflationsuppgången att brytas. Riksbanken har därför hög beredskap att agera.