Riksintresseförslaget behöver förenklas

SKL efterlyser ett klart och tydligt avgränsat system för riksintressen. Tyvärr är regeringens förslag all för omfattande och komplicerat. Det borde förenklas betydligt.