Riksnormen i försörjningsstödet höjs

Idag beslutade regeringen att höja riksnormen i försörjningsstödet för 2016. Det innebär att normen höjs med 100 kronor per månad för barn i åldrarna 0-6 år och 250 kronor per månad för äldre barn. Höjningen syftar till att stärka de mest ekonomiskt utsatta barnfamiljernas ekonomi och kompensera för borttagandet av fritidspengen. Satsningen ingår i den budgetöverenskommelse som regeringen slutit med Vänsterpartiet.

Pressmeddelande från Socialdepartementet, Åsa Regnér