Riksrevisionens rapport om aktivitetsersättning

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Aktivitetsersättning – En ersättning utan aktivitet? (RIR 2015:7).

Rättsdokument, Skrivelse från Socialdepartementet