Riksrevisionens rapport om patientsäkerhet

Regeringen redovisar i denna skrivelse sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser i rapporten Patientsäkerhet – har staten gett tillräckliga förutsättningar för en hög patientsäkerhet? (RiR 2015:12). I skrivelsen redovisas även regeringens åtgärder med anledning av Riksrevisionens iakttagelser i rapporten.