Riksrevisionens rapport om rehabiliteringsgarantin

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Rehabiliteringsgarantin fungerar inte – tänk om eller lägg ner (RIR 2015:19).