Riksrevisionens rapport om Vattenfall och energiomställningen

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Vattenfall – konkurrenskraftigt och ledande i energiomställningen? (RiR 2015:6).

Rättsdokument, Skrivelse från Näringsdepartementet, Regeringen