Rikta inte udden mot friskolorna


Skolan är avgörande för ett starkt svenskt företagsklimat. I grunden är det därför utmärkt att Moderaterna kommer med förslag för att höja skolans kvalitet.