Riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2015

Regeringen fattade i dag beslut om riktlinjer för hur statsskulden ska förvaltas. Den faktiska löptiden i statsskulden ska förbli densamma, men inriktningen för valutaskulden ändras så att statens valutaexponering gradvis minskar de närmaste åren.

Pressmeddelande: Riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2015

Finansdepartementet,
13 november 2014