Risker med låga räntor oroar marknadsaktörerna

Var tredje aktör som har svarat på Riksbankens riskenkät upplever att de svenska finansiella marknaderna fungerar bra. Men varannan aktör anser att de fungerar sämre än för ett halvår sedan och att det främst beror på att marknadslikviditeten minskat. Många aktörer är också oroade över risker kopplade till det låga ränteläget.