Så förebyggs och hanteras konflikter

Dålig stämning, tysta och obekväma möten, grupperingar och skitsnack eller öppna bråk. Inget slukar så mycket energi som konflikter på jobbet.

Det konstaterar Tamara Maśkovic Wängborg som skrivit boken När samarbetet skaver med underrubriken En ledares handbok i att förstå, förebygga och hantera konflikter. I den nya boken ger hon konkreta råd i hur man förebygger och hanterar konflikter.

När en konfliktsituation löses och människor går från låsta positioner, rädda sinnen och spända kroppar, så spirar i stället något nytt och positivt. Lösta konflikter kan stärka relationer och samarbeten och därmed lägga en grund för bättre arbetsresultat, resonerar författaren. 

Arbeta förebyggande
Boken är på 202 sidor, innehåller noter med referenser samt en förteckning över de källor som använts. Bokens första del handlar om vad konflikter är och hur man kan arbeta förebyggande. Bland annat ges råd kring hur man fångar upp signaler i tid och hur man som ledare bidrar till ett sunt samarbetsklimat.

Några kapitelrubriker:
Att förstå konflikter
En sund samarbetskultur
Det mogna ledarskapet

Så hanteras konflikter
Del två handlar om att hantera konflikter. Dels behandlas frågan hur man hanterar konflikter när de uppstått, och dels berörs medling; när ska det användas och hur agerar man i en medlingssituation.

Kapitelrubriker:
Planera en insats
Medling

Särskilda konflikter
Del tre har rubriken ”Konflikter i särskilda situationer”. Här får läsaren möta några specifika typer av konflikter som författaren fördjupar sig i. ”Det är viktigt att skapa förutsättningar för både dig själv och den konflikt du ska hantera”, menar författaren. Avslutningsvis får läsaren tio råd för att kunna hantera och stå stadigare i konflikter.

Här syns kapitelrubriker som När missnöje och surdegar tar över, Problematiska beteenden, samt Förändring.

Om författaren

Tamara Maškovic Wängborg presenteras som ”en av Sveriges främsta konflikthanterare” och menar att konflikter kan vara nyckeln till utveckling – om man tar itu med dem. Tamara är från Eskilstuna och bor idag i Stockholm. Hon är specialist på konflikthantering och är internationellt ackrediterad medlare, författare samt föreläsare. Hon är medgrundare av Medlingscentrum och har även varit verksam internationellt på Balkan och i södra Afrika.

Fotograf: David Lagerlöf.