Så främjas en kultur som motverkar korruption

-Ibland hör man argumentet att "lite korruption kan vara bra som smörjmedel". Men det finns ingen god korruption. Tillåter man korruptionen att komma in i myndighetsorganisationen så sprids den likt influensa. Därför är all korruption dålig. Punkt slut.
Det sa generalsekreterare Helena Sundén, Institutet mot mutor, när hon vid Värdegrundsforum onsdagen den 22 oktober deltog i Värdegrundsseminariet "Att motverka korruption".

Så främjas en kultur som motverkar korruption

Socialdepartementet,
27 oktober 2014