Så här ser utsläppsstatistiken ut – sektor för sektor

Som första land i världen kommer Sverige nu med kvartalsvisa miljöräkenskaper för växthusgaser och luftföroreningar. Tidigare har lufträkenskaper för växthusgaser och luftföroreninga publicerats med nära två års eftersläpning. Rapporteringen är en statusmarkör likväl som ett underlag för avgörande beslutsfattande. Hållbart företagande och nationella styrmedel är ämnen som drar nytt av de nya rapporteringarna. Vad säger då statistiken? … Fortsätt läsa Så här ser utsläppsstatistiken ut – sektor för sektor