Så jämställda är kommuner och landsting/regioner

Nu finns för första gången en samlad rapport med könsuppdelade nyckeltal för politisk representation, arbetsvillkor och service till invånarna.