Så kan innovationsvänlig upphandling främja nytänkande och hållbar tillväxt

Välkommen till Kammarkollegiets och Miljöstyrningsrådets seminarium om innovationsupphandling tisdagen 2 juli klockan 15.00-17.00 på Gotlands museum i Visby.
Offentlig sektor har en enorm köpkraft. I innovationsupphandlingar där behoven – inte färdiga lösningar – står i fokus ökar möjligheterna för nytänkande företag att delta i och vinna upphandlingar. På så vis kan offentlig sektor agera motor för att främja innovation och samtidigt nå kostnadsbesparingar och högre kvalitet.
På seminariet diskuteras offentlig sektors roll i att främja innovation och vi diskuterar vilket stöd som finns för