Så kan kommuner öka bostadsbyggandet

SKL publicerar nu råd och exempel om hur kommuner kan bidra till att fler får tillgång till en bostad.