Så kan kommunerna bli mer digitala

Nu finns ett integrationsforum för svenska kommuner där dessa kan dela både designmallar och tekniska komponenter, samt en kanal på Teams, där de kan diskutera lösningarna med varandra, ställa frågor och dela andra tips.

Det framhåller Tomas Beijar, teknisk försäljningschef på Frends och slår fast att jämfört med andra länder har digitaliseringen av den offentliga förvaltningen i Sverige gått långsamt, med en ojämn leverans av offentliga digitala tjänster.

Tomas Beijar.

Tomas Beijar menar att ”lösningar med öppen källkod och strömlinjeformade integrationssystem” är en del av lösningen på den problematiken. Frends iPaaS är just en sådan lösning. Det hittas på Github. iPaaS står för Integration platform as a service och är alltså en tjänst som man kan använda för att koppla ihop olika appar och molntjänster med varandra.

Hjälpa varandra

Huvudsyftet med forumet är att uppmuntra kommuner att hjälpa varandra och att dela med sig av sina egna lösningar eller lösningar som utvecklats av Frends i tidigare projekt. I dag medverkar cirka 40 deltagare på 30 kommuner och runt 2025 räknar man med 150 kommuner och cirka 200 deltagare.

Nyligen släpptes en rapport som betonar en brist på samverkan mellan svenska kommuner, vilket leder till missade möjligheter för effektiv digitalisering. Detta är en alarmerande upptäckt som Frends vill hjälpa till att lösa – bland annat genom det inrättade integrationsforumet.

Fördelar med att dela

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) lanserade nyligen en rapport som analyserar läget för digitaliseringen av det svenska samhället, inklusive befolkningens digitala kompetens och digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. Av rapporten framgår flera fördelar med att dela lösningar och data inom offentlig förvaltning och att en brist på samverkan mellan statliga myndigheter står i vägen för en mer effektiv digitalisering.

Tomas Beijar, teknisk försäljningschef på Frends, förklarar:

– En del i vårt arbete med att vända den här negativa trenden är att vi skapat ett integrationsforum för kommuner., där våra kunder kan dela både designmallar och tekniska komponenter, och i en kanal på Teams, där de kan diskutera lösningarna med varandra, ställa frågor och dela andra tips.”

Samarbetet är kärnan

Tomas Beijar betonar att forumets kärna är samarbete, med fokus på att öppna upp och dela den stora kunskap och expertis som finns bland deltagarna. Förmågan att samarbeta och kunskapsdela mellan kommuner är avgörande, särskilt i samband med den fortsatta digitaliseringen av den offentliga sektorn. För kommuner kommer detta innebära kostnadsbesparingar, kortare implementationstider och minskat beroende av leverantörer, säger Tomas och fortsätter:

– Inledningsvis diskuterade vi huruvida man behöver ta ansvar för det man delat om det inte fungerar för en annan kommun. Vi bestämde oss dock för att ta bort den oron helt. Kommuner bör snarare se på de delade lösningarna som en startpunkt som behöver justeras för att passa deras specifika behov. På det sättet kan vi uppmuntra fler att delta.

Tar hjälp av varandra

Frends forum kommer i framtiden att fortsätta ge kommuner möjlighet att dela och lära av varandras lösningar.

– Antalet deltagare ökar hela tiden och det verkar som att det här verkligen är något kommunerna har längtat efter – särskilt de mindre kommunerna som har lägre budget och mindre resurser. Om en större kommun kan dela med sig av sin lösning för exempelvis ett elevsystem kan det verkligen lätta på bördan för de mindre”, säger Tomas.

På OFFENTLIGA AFFÄRERS fråga om hur många deltagare det finns nu och vilken målbild man har framåt, till exempel runt 2025, svarar han:
– I dag har vi cirka 40 deltagare på 30 kommuner som är med i kommunforumet. Målbilden för 2025 är 150 kommuner och cirka 200 deltagare.

Forumet utvecklas

Framöver kommer Frends att fortsätta utveckla forumet och hålla det intressant och levande. Det kan exempelvis inkludera fysiska möten, seminarier, gästföreläsare, specifika teman och “forumdagar” för att öka interaktionen mellan deltagare. Man diskuterar också möjligheten att skapa forum för andra sektorer. Tomas förklarar:

– Vi har fått förfrågan om forum för kunder i andra branscher, men vi befinner oss ännu bara i början av den resan.” För närvarande försöker vi hitta gemensamma faktorer så att de verkligen kan dra nytta av ett forum – precis som kommunerna gör idag.