Så kan livsmedelsberedskapen stärkas

Det är lätt för de politiska partierna att nationellt lovorda svenskt jordbruk och lova ökad självförsörjningsgrad. Tyvärr verkar det svårare att stå upp för jordbruket och de gröna näringarna lokalt.

Det menar Emmyly Bönfors (C), kommunalråd i Göteborg. Hon pekar på att Sverige i dag importerar hälften av den mat vi äter. Det kan jämföras med Finland som har en självförsörjningsgrad på 80 procent, medan Sverige sedan länge har avvecklat livsmedelslagren. 

– Sammantaget gör detta Sverige alltmer sårbart för störningar i livsmedelskedjan, anser Emmyly Bönfors.

Bygg ej på jordbruksmark

Lokalt har hennes parti ställt sig kritiska till och nu stoppat planerna att bygga på Hisingens jordbruksmark. Förra mandatperioden tvingade byggnadsnämnden fram nya utredningsområden som innehöll hundratals hektar jordbruksmark med högt brukningsvärde, enligt Bönfors.

– Att kapa bort den hand som föder oss och öka bilberoendet är ogenomtänkt. I stället vill vi stadsutveckla där det redan finns utbyggd infrastruktur.

Småhus och jordbruk

Kommunalrådet menar att det är fullt möjligt att kombinera fler småhus med ett ökat lokalt jordbruk. Förutom att inte bygga bort själva marken behövs fler åtgärder, där den viktigaste är att öka stadens inköp av lokalproducerade livsmedel, menar hon vidare. 

– Det måste också bli möjligt för fler jordbrukare att köpa den mark man arrenderar av Göteborgs stad. Eftersom det är staden som äger större delen av Göteborgs jordbruksmark är det i dag omöjligt för många företagare att få finansiering och banklån för investeringar, påpekar Emmyly Bönfors.

Gröna näringar

Slutligen framför hon förslag på ytterligare en åtgärd som kan underlätta för gröna näringar, nämligen att få positivt planbesked och bygglov. 

– Många företagare vittnar om hur det är nästintill omöjligt att få till satsningar på växthus, slakterier eller ekonomibyggnader i just Göteborg.

Åsikterna framfördes i en debattartikel i Göteborgs Posten, GP, den 14 mars 2023. Läs hela inlägget här.