Så kan överbeläggningar förebyggas och hanteras

Hur kan vården bli bättre på att förebygga att patienter drabbas av skador i vårdkedjan? Och går det att komma till rätta med överbeläggningar?