Så klarar vi invandring och digitalisering med miljonprogram för kunskap. Frukostseminarium i Göteborg 11/3

Automatisering och digitalisering förändrar arbetsmarknaden. Hälften av dagens jobb slås ut och jobben som finns kvar blir mer avancerade. Samtidigt är invandringen rekordhög där hälften av de nyanlända är kortutbildade. För att klara omställning och integration krävs ett miljonprogram för kunskap. Välkommen på frukostseminarium med bokpresentation och samtal om kunskapsinvesteringar.