Så påverkas Örebro län om Reepalus förslag blir verklighet

​270 000 patientbesök inom privata vården i Örebro skulle äventyras om Reepalus välfärdsutredning blev verklighet
Almega har kartlagt de privata alternativen inom Örebros län välfärd via SCB:s utförarregister.
Och den kartläggningen visar att bara i Örebro drabbas 2 100 anställda och 400 äldre med privat hemtjänst eller privat särskilt boende om Reepalus förslag blir verklighet.