Åsa Regnér: "Det behövs fler placeringsalternativ för barn och unga"

På Socialdepartementet pågår arbetet med att utarbeta ett lagförslag som innebär en ny placeringsform, stödboende, för barn och unga. Tanken är att barn och unga ska kunna placeras på stödboenden vid sidan av familjehem och hem för vård eller boende (HVB). Detta är en del av regeringens arbete med att stärka vården för barn och unga.

Pressmeddelande: Åsa Regnér: "Det behövs fler placeringsalternativ för barn och unga"

Socialdepartementet,
20 maj 2015