Så säkrar vi framtidens välfärd

Hur säkrar vi framtidens välfärd – enligt landets regionala och lokala representanter. Det är rubriken på det första panelsamtalet på konferensen Offentlig Chef 22-23 mars i Göteborg.

Offentlig sektor och dess ledare brottas idag med större utmaningar än på länge. Krig, inflation, försenade leveranser, kompetensbrist och digitala hot gör att vi ställs inför stora prövningar för att kvalitetssäkra välfärden. 

Distanserade medarbetare har efter pandemin även orsakat att psykisk ohälsa hos chefer och medarbetare ökat. Hur kan chefer och ledare navigera rätt i dessa landskap? Vad kommer att krävas? Dessa och liknande frågor hoppas panelsamtalet kunna ge svar på.

Deltagare är:

● Ann-Marie Nilsson, Kommunstyrelsens Ordförande, Jönköpings kommun
● Stefan Gustafsson, Kommunstyrelsens Ordförande, Mölndals stad
● Mikaela Waltersson, Regionstyrelsens ordförande, Region Halland
● Erik Slottner, Civilminister, Regeringen

Läs mer här om program, anmälan, med mera: