Så säkras kvalitén i välfärden


Mer resurser leder inte nödvändigtvis till högre kvalitet på välfärden. Avgörande är hur skattepengarna används. Det var en slutsats när Svenskt Näringsliv presenterade slutsatserna i sitt omfattande välfärdsprojekt.