Så ska kompetensen höjas i vård och omsorg

SKL och Kommunal har träffat en avsiktsförklaring om kompetenshöjning i äldreomsorg och hälso- och sjukvård.