Så ska vården bli god och mer jämlik

SKL och staten har träffat en ny överenskommelse om kunskapsstöd och uppföljning inom hälso- och sjukvården för 2015.