”Så ska vården klara flyktingströmmen”

SvD Debatt den 9 december 2015
För att regeringen och de statliga myndigheterna bättre och tydligare ska kunna stödja hälso- och sjukvården med tanke på den stora flyktingströmmen kommer regeringen nu att besluta om fyra uppdrag till de statliga myndigheterna, skriver Gabriel Wikström, ansvarig minister.