Så skapar vi framtidens äldreomsorg

Allt fler blir allt äldre i vårt land. Det är en fantastisk välfärdsframgång men ställer oss också inför en rad utmaningar. Därför tillsätter regeringen i dag en utredning som ska lämna förslag på vad som krävs för en trygg och god äldreomsorg, skriver barn- och äldreminister Maria Larsson i en debattartikel.

Debattartikel: Så skapar vi framtidens äldreomsorg
Dir: 2014:2 Åtgärder för att främja äldres hälsa, trygghet och självbestämmande

Socialdepartementet,
9 januari 2014