Så vässar knivtillverkaren de anställdas motivation

På Mora of Sweden har de anställda möjlighet att påverka sin egen löneutveckling. Detta genom en individuell lönemodell som baseras på prestation. Tanken är att på så sätt attrahera, och behålla, kompetenta medarbetare i en tid av hård global konkurrens.