Så vill Socialdepartementet snabba på plan- och byggprocessen

Socialdepartementet föreslår fler åtgärder för att förenkla och snabba på plan- och byggprocessen. I departementspromemorian "Nya steg för en effektivare plan- och bygglag" föreslår regeringen bland annat: att byggnadsnämnden ska handlägga så kallade anmälningsärenden inom tre veckor, bestämmelser om bostäder i bullriga miljöer och nödvändiga lagändringar för att kunna släppa kravet på detaljplan. Promemorian skickas nu ut på remiss.

Pressmeddelande: Fler åtgärder för att förenkla plan- och bygglagen

Socialdepartementet,
11 september 2014