Säkerheten ska öka för de som tvångsvårdas

I en promemoria föreslås en rad åtgärder för hur patientsäkerheten och rättsäkerheten kan stärkas för de som vårdas med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård och lagen om rättspsykiatrisk vård.

Ds: 2014:28 Delaktighet och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård

Socialdepartementet,
25 augusti 2014