Säkerhetspris till Kinakännare


Konsulten Lars-Åke Severin får Svenskt Näringslivs säkerhetsstipendium på 25 000 kronor.