Sakfel i Reepaluutredningens direktiv


Referensgruppen till Reepaluutredningen har träffats för första gången. Problemet är att det finns ett rent sakfel i utredningsdirektiven och att en bärande formulering i direktiven är helt ogrundad, skriver Ellen Hausel Heldahl, upphandlingsexpert.