Saldot i statens budget för 2016 bättre än beräknat

Budgetsaldot för staten blev 95 miljarder bättre än beräknat i den ursprungliga budgeten. Det beror på att Skatteinkomsterna blev högre än beräknat och att de flesta utgifterna blev lägre än beräknat. Utgifterna för Migration blev däremot 22 miljarder kronor högre än budgeterat i den ursprungliga budgeten.