Samarbeta för hållbar livsmedelskonsumtion!

Vi välkomnar de föreslagna nationella målen för en mer hållbar livsmedelskonsumtion och vill samtidigt uppmana till en bred överenskommelse i livsmedelsbranschen – liknande den som ingicks 2020 om att halvera matsvinnet – för att lättare och snabbare uppnå målen.

Det framhåller Tina Hellstadius, vd, Compass Group Sverige i denna debattartikel för OFFENTLIGA AFFÄRER.

Tina Hellstadius, vd, Compass Group Sverige.

Den 6 februari lämnade Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten förslag till nya mål för en hållbar livsmedelskonsumtion till regeringen. Som Sveriges största aktör inom restaurang- och måltidstjänster – vi levererar över 40 miljoner måltider per år – välkomnar vi detta, då dagens livsmedelskonsumtion varken är hållbar för hälsa, miljö eller klimat.

Många av dagens måltider äts utanför hemmet; på arbetsplatsen, i skolan och på sjukhuset. Över en tredjedel av svenskarnas totala livsmedelskonsumtion går till inköp från privata och offentliga restauranger, enligt Efficient Consumer Response Sverige. Det gör vår bransch till en essentiell del av lösningen.

Fem insatsområden

De två myndigheterna pekar ut fem särskilda insatsområden varav ett är utvecklade samarbeten mellan offentliga och kommersiella aktörer. Vi tar till oss uppmaningen och som den stora aktör vi är – vi driver över 450 restauranger, caféer och storkök i Sverige – ser vi stora möjligheter att bidra.

Men vi behöver inte bara stärka samarbetet mellan näringslivet och det offentliga. Vi måste även samarbeta och inspirera varandra inom näringslivet. Många av oss arbetar redan mot målen. Vi kommer exempelvis att lansera Meat Monday Club, där vi vänder på steken och vill inspirera till att äta kött en dag i veckan i stället för den mer vedertagna köttfria dagen.

2020 lanserades en nationell överenskommelse mellan aktörer i livsmedelsindustrin för att halvera matsvinnet till 2030. På samma sätt som vi då förband oss att mäta och rapportera, delta i samarbetsforum och sprida kunskap, måste vi nu samordna oss.

Vi kan göra skillnad

Växthusgasutsläppen från livsmedelssektorn står för 20-30 procent av globala utsläpp så vi kan verkligen göra skillnad. Dessutom riskerar våra nuvarande matvanor att leda till ohälsa, vilket i längden blir dyrt såväl för samhället som för individen.

God mat är en viktig källa till glädje och njutning för många. Det behöver inte vara en motsats till klimatsmart, hälsosam mat. Genom samarbete så kan vi – utan alltför många tråkiga pekpinnar – se till att Sverige når de nya målen. Vi befinner oss i ett avgörande skede där vi från näringslivet måste visa att vi menar allvar.

Därför uppmanar vi till tätare samarbete, tydligare dialog och fler kreativa innovationer från alla oss som har en skyldighet att se till att målen nås 2035 om regeringen godkänner dem. Vi vänder oss till såväl konkurrenter som offentliga aktörer och vill diskutera olika samarbeten och överenskommelser.

Låt oss hjälpa varandra att nå målen för tillsammans klarar vi det. Men det är bråttom!

Tina Hellstadius, vd, Compass Group Sverige