Samarbete och planering nyckeln till god vård i sommar

Så gott som alla landsting och regioner uppger att bemanningssituationen förväntas att bli ansträngd under sommaren. Det visar SKL:s årliga enkätundersökning.