Samarbete och utveckling för fler socionomer

Regeringen och högskolorna måste snabbt agera för att underlätta för kommunerna att säkra kompetensförsörjningen inom socialtjänsten. Det kräver Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och Akademikerförbundet SSR idag.