Samarbetsavtal undertecknat mellan Sverige och Rumänien

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér och Rovana Plumb, den rumänska ministern ansvarig för sociala frågor, undertecknade idag ett samarbetsavtal mellan Sverige och Rumänien. Avtalet, som rör barn-, jämställdhet- och välfärdfrågor, syftar till att förbättra situationen för utsatta människor i båda länderna.
Pressmeddelande Från Socialdepartementet, Åsa Regnér