Sambruk och SKL fördjupar samarbetet

SKL:s Center för eSamhället samarbetar med Sambruk inom olika projekt. Ambitionen är att samarbetet ska fördjupas ytterligare.