Samlat stöd för patientsäkerhetsarbetet

Regeringen gav på torsdagens regeringssammanträde Socialstyrelsen i uppdrag att utveckla ett samlat stöd för hälso- och sjukvården inom patientsäkerhetsarbetet. Fokus ska vara att minska vårdskadorna. Stödet ska särskilt fokusera på de allvarliga och mest frekventa vårdskadorna.