Samling för kompetensförsörjningen i vården

SvD Debatt, 16 juni 2015
Regeringen kallar nu till nationell samling för att hitta lösningar för kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården. Det skriver ansvarig minister Gabriel Wikström på SvD Debatt.
Debattartikel Från Socialdepartementet, Gabriel Wikström