Sammanställning 2017: Sjukfrånvaron minskar

Sveriges Kommuner och Landsting presenterar idag en sammanställning som visar att sjukfrånvaron i kommuner, landsting och regioner minskar för första gången sedan 2011.