Samtal över blocken om antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens är ett växande problem världen över som kan leda till att idag harmlösa infektioner blir dödliga. Regeringen bjöd därför under måndagen in Vänsterpartiet samt Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna till samtal i Rosenbad i avsikt att Sveriges strategi mot antibiotikaresistens ska förnyas och uppdateras. På mötet redogjorde ansvariga statsråd för regeringens ambitioner samt för en önskan om att göra detta i blocköverskridande enighet.

Pressmeddelande: Blocköverskridande samtal för en strategi mot antibiotikaresistens
Debattartikel: Nu tar vi ett helhetsgrepp på resistenta bakterier

Socialdepartementet,
9 mars 2015