Samtliga län anslutna till arbetet med att ta fram egna regionala digitala agendor

Den 9 januari undertecknade Jämtlands län, Norrbottens län samt Södermanlands län sina avsiktsförklaringar om att de ska ta fram egna regionala digitala agendor. I och med detta har samtliga 21 län anslutit sig till arbetet med att ta fram egna digitala agendor. Regionerna ställer sig således bakom det it-politiska mål som regeringen och riksdagen slagit fast, där Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Pressmeddelande: Full pott i regionala digitala agendor

Näringsdepartementet,
9 januari 2014