Samverkan behövs för hållbar infrastruktur

SVT Opinion 22 september 2015
Jag förstår att neddragningen av nattågstrafiken till och från Jämtland är bekymmersam för en region som byggt sin utvecklingsstrategi kring friluftsturism och småföretagande, skriver infrastrukturminister Anna Johansson.

Debattartikel från Näringsdepartementet, Anna Johansson