Samverkan centralt på konferens om e-hälsa

Samverkan, delaktighet, etik och juridik var i fokus när 900 personer deltog i den nationella eHälsodagen den 22 oktober. E-hälsa handlar om digitala tjänster inom vården och omsorgen, och statssekreterare Agneta Karlsson sa under konferensen att samverkan är nödvändigt för att nå regeringens mål.

Artikel: Samverkan centralt på konferens om e-hälsa

Socialdepartementet,
23 oktober 2014