Samverkan kring satsning på forskarskolor

Regeringen och SKL ska samverka om satsning som ska öka kunskapen inom socialtjänsten genom forskarskolor.