Samverkan med hälsoministrar i EU viktigt för att utveckla sjukvården

Flera utmaningar som rör folkhälsan och sjukvården kan inte lösas inom en enskild nations gränser. Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström arbetar därför löpande med sådana frågor tillsammans med sina kollegor i EU. Den senaste tiden har han träffat tre av EU:s hälsoministrar.