Samverkan och digitalisering i fokus på ESV-dagen den 11 oktober

Ingen statstjänsteman kan ha undgått regeringens satsning Digitalt först. Men digitalisering är inget självändamål, utan ett verktyg för att effektivisera. För att vi ska nå ända fram krävs det dessutom att vi arbetar tillsammans, både inom och utom myndigheterna. Därför står digitalisering och samverkan på agendan under årets ESV-dag den 11 oktober.